כדים מייבוא בלעדי>kit Nara>
       
 הכד מיובא בגדלים הבאים:

גובה   אורך   רוחב    נפח ל'        שם  

kit nara60     12  
     20        60        25
        
                            הצבעים האפשריים:

טרקוטה