משתלה סיטונאית

    
       מיועדת לגננים בלבד
               
             מושב משמרת  

     
    

             yaarltd@yaarltd.com       
 הכד מיובא בגדלים הבאים:

גובה   אורך   רוחב    נפח ל'        שם  

kit nara60     12  
     20        60        25
        
                            הצבעים האפשריים:

טרקוטה