משתלה סיטונאית

    
       מיועדת לגננים בלבד
               
             מושב משמרת  

     
    

             yaarltd@yaarltd.comשיחים>
שיחים נשירים ונשירים מותניםשיחים נשירים מאבדים את עליהם כל שנה בחורף כתוצאה מהתקצרות אורך היום.
הנשירים המותנים, אינם נשירים בארצות מוצאם ועשויים להשיר עלים אצלינו בגלל טמפרטורות נמוכות בחורף.ברונפלסיה גביענית

השיחים מהווים חלק חשוב וקבוע בגן בניגוד לצמחים עונתיים, עם זאת יש ענין רב גם לשינויים המתרחשים בהם ויוצרים גיוון בעיקר בין עונות השנה.
נשירה של עלים שמלווה לעיתים קרובות בצבעי שלכת יוצרת מופעים מעניינים ביותר והלבלוב החדש באביב על שיחים ערומים ולעיתים פריחה שמקדימה את הלבלוב יוצרים מוקדים חשובים בגינה.
אל לנו להעדיף את ירוקי העד בשל יכולת ההסתרה שלהם וצפיפות הצימוח, החלפת עלים ולעיתים דילול הנוף בעונות הנשירה, פותח את הגן ומאפשר לראות ולהנות מפינות שונות בגן שעם השנים מקבלות עומס רב בצמחיה ירוקת עד.
ובנוסף, חלק גדול הצמחים הנשירים מתברכים בפריחה מרהיבה או עלווה מושכת.  

 

 
                                 ספיראה קנטונית