משתלה סיטונאית

    
       מיועדת לגננים בלבד
               
             מושב משמרת  

     
    

             yaarltd@yaarltd.comשיחים>
שיחים ירוקי עדשיחים ירוקי עד אינם משירים את עליהם בחורף מהשתנות אורך היום ואינם נשירים לחלוטין גם מקור.
אמנם לעיתים ישם מבניהם כאלו שהגיעו מארצות חמות יותר ולכן בחורף עשויים ל'השדף' מעט ולסבול מהקור, אך אינם נשירים לגמרי.ננדינה תרבותית

השיחים ירוקי העד הם קבוצה גדולה שבמקרים רבים פונקצויונלית ביותר בעיקר לחיץ והסתרה במקומות שחשוב לנו לסגור באופן תמידי.
יש מבניהם סבוכים וסמיכים בצימוח מה שמאפשר לנו ליצור מהם גדר חיה פורמלית ע"י גיזום פורמלי או בצורות שונות למטרות פיסוליות בגן.
קצב הצימוח הוא גורם חשוב, מה שיקבע עבורנו את מהירות הכיסוי של הצמח אך גם את הצורך בגיזומים חוזרים בהמשך  ואת אינטנסיביות של הטיפולים בגן.
ישנם כמובן סוגי עלווה שונים, גווני עלים וכמובן בחלקם נתברך בבונוס של פריחה מרהיבה.

 

 
                                 מיריקה אלונית

  
                                              כסיה סוככנית

  
                                  דק פרי אורנג' גובלי
  
  
                                     עכנאי הדור

 
                                        סיזיגיום קזוארי

  
                                 רוספוליה בת אביב