משתלה סיטונאית

    
       מיועדת לגננים בלבד
               
             מושב משמרת  

     
    

             yaarltd@yaarltd.comעצי נוי>
עצי נוי נשירים ונשירים מותנים
כליל החורש

 עצי הנוי משירי העלים מתחלקים לעצים נשירים אשר משירים עליהם כל שנה בחורף בשל התקצרות אורך היום.
הם עומדים בשלכת מספר חודשים ומלבלבים באביב.
לעומתם העצים הנשירים המותנים, תלויים בטמפרטורה שלעיתים נמוכה, בעיקר בחורף, מאשר בארצות מוצאם והם משירים עלים לתקופה מסוימת בהתאם לקור בחורפים השונים.
העצים הנשירים מחליפים עלים כל שנה אמנם, אך יוצרים בכך מופע מתחלף בגינה, שינוי בצבעים וצורות ומוסיפים גוון במיוחד בצבעי השלכת והלבלוב.
חלק גדול מהעצים הנשירים גם מלווים בפריחה מרהיבה, לעיתים לפני לבלוב העלים, דבר שמדגיש את עוצמת הפריחה, בעוד שרוב מבחר ירוקי העד אינם פורחים משמעותית.
יתרון נוסף לעצים הנשירים - קל להעתיק אותם בתקופת תרדמתם ולכן תמצאו במשתלה הרבה יותר עצים נשירים שניתן לשתול כבוגרים מועתקים.
 

 
                                       ספיון השעווה
                                     

 
סיגלון חד-עלים